Podatkowo – prawna obsługa przedsiębiorstw należących do grup międzynarodowych
Biuro Rachunkowe
Kadry i płace
Audyt Finansowy
Doradztwo Podatkowe
Kancelaria Prawna
Corporate Finance
Doing business in Poland
Siedziba w Warszawie
ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 46/64
03-982 Warszawa
ul. Elektoralna 12A/94
02-139 Warszawa
Tel. +48 22 114 09 19
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Biura w Szczecinie
Piastów Office Center Budynek B,
IV Piętro, ul. Piastów 30
71-064 Szczecin
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Tel. +48 91 404 05 60
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Od blisko 10 lat doradzamy przedsiębiorstwom działającym w Niemczech, na rynku skandynawskim, chińskim jak również amerykańskim oferując zarówno doradztwo podatkowe – prawne, usługi księgowe, outsourcing kadrowo-płacowy, jak i usługi dedykowane stricte grupom kapitałowym. Wykorzystując doświadczenie naszego zespołu możemy zaoferować usługi na najwyższym poziomie.

Oferujemy:

budowę i ujednolicenie planu kont dla spółek grupy kapitałowej;
outsourcing księgowości oraz kadr i płac;
wdrażanie procedur zamknięcia okresów sprawozdawczych;
przygotowania sprawozdań (IFRS/IAS) i dokumentacji konsolidacyjnej;

wsparcie procesów centralizacji raportowania i controllingu, zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi (Activity BasedCosting, KPI’s, BalancedScorecard);
współpracę z działem finansowym zagranicznego oddziału;
dokumentację cen transferowych;
pracę na oprogramowaniu Klienta, także systemach ERP;
uczestnictwo w budowie strategii finansowej.

Dlaczego PRETIOS?:

Menedżerskie podejście do księgowości - dzięki temu podejściu wspieramy naszych Klientów w procesie identyfikacji potencjalnych oszczędności i możliwości poprawy rentowności swoich projektów;


Doświadczenie we współpracy z zagranicznymi inwestorami - portfolio naszych Klientów zagranicznych składa się głównie z niemieckich i skandynawskich inwestorów (z branży produkcyjnych, dystrybucji, nieruchomości);


Pracujemy na systemach finansowo-księgowych Klienta oraz własnych poprogramowaniach klasy ERP o funkcjonalności zapewniającej przekazywania danych podatkowych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów - za pomocą JPK czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego.;
Wysoka jakość usług i profesjonalizm;
Elastyczne podejście do potrzeb Klienta;
Pełna obsługa w języku angielskim.


Audyt finansowy

Audyt finansowy to raport i analiza finansowa przedsiębiorstwa, wycena jego majątku oraz ocena perspektyw jego rozwoju. PRETIOS dostarcza niezbędnej wiedzy dotyczącej kondycji majątkowej oraz finansowej Spółki, będących podstawą dla kluczowych decyzji biznesowych.
Badanie sprawozdań finansowych, przegląd jak również sporządzanie sprawozdań finansowych wykonywane są przez doświadczonych ekspertów, gwarantujących zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami, przedstawiając rzetelnie obraz przedsiębiorstwa.

Oferujemy doradztwo i konsultacje w zakresie:

opracowania zakładowych planów kont;
aktualizacja wyceny składników majątkowych;
pomoc w przejściu z ustawy o rachunkowości na MSR/MSSF;
przygotowanie wzorców sprawozdań finansowych;
ocena zgodności systemu finansowo-księgowego z wymogami ustawy o rachunkowości;
dostosowanie systemu finansowo-księgowego do potrzeb jednostki;
automatyzacja sporządzania sprawozdań finansowych;
przegląd, analiza i ocena ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości lub systemu sprawozdawczości;
wdrożenie sytemu ERP.


Doradztwo podatkowe

Doradcy podatkowi PRETIOS pomagają klientom w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych, wskazując jednocześnie na ewentualne ryzyka związane z przyjęciem rekomendowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego. Przyjęte odpowiednio rozwiązania podatkowe wpływają na wysokość zobowiązań podatkowych.
Optymalizacja podatkowa to dopasowane rozwiązania prawne i organizacyjne zapewniające możliwie najniższy poziom opodatkowania przedsiębiorcy.

Dostarczamy bezpiecznych i efektywnych podatkowo rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego z naszych klientów w zakresie:

podatku dochodowego od osób prawnych;
podatku VAT;
cła i akcyzy;
podatku dochodowego od osób fizycznych;
analizy i przygotowania dokumentacji cen transferowych;
opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
podatku od nieruchomości;
innych zobowiązań publicznoprawnych;
Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości i rozliczeń podatkowych realizowanych dla spółek prawa handlowego i cywilnego oraz działalności gospodarczych.


Biuro rachunkowe

Nasza usługa outsourcingu księgowości obejmuje całość wydzielonych przez spółki procesów księgowych lub wybranego zakresu, a w szczególności:

sporządzenie planu działania i procedur przekazywania dokumentacji;
prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów;
prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT;
opracowywanie, wdrażanie i aktualizację zakładowego planu kont;
sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, RZiS, cash-flow);
sporządzanie deklaracji podatkowych;
prowadzenie ewidencji środków trwałych;
weryfikację formalno-rachunkową dokumentów księgowych;
sporządzanie zeznań podatkowych rocznych;
sprawozdawczość statystyczna do GUS i NBP;
negocjowanie umów;
reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi.


Kancelaria Prawna

Zespół Kancelarii PRETIOS wspiera rozwój biznesu poprzez przygotowanie biznesplanów i budżetów, ale również pomagamy w zakładaniu i rejestracji przedsiębiorstw.
PRETIOS Sp. z o.o. pomaga w wyborze dogodnej formy organizacyjnej i prawnej, przygotowaniu treści umowy spółki, optymalnej formy opodatkowania oraz rejestracji w instytucjach zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Nasze działania opieramy na indywidualnym podejściu do Klienta, zorientowanym na zrozumienie jego potrzeb w zakresie biznesu i celów do osiągnięcia.
Dostarczamy optymalne dla Klienta rozwiązania, pozwalające znaleźć właściwykierunek w szerokim zakresie stosowanych regulacji prawnych.
Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z prawem spółek handlowych, bieżącą obsługą korporacyjną, wdrażaniem optymalizacji podatkowych, fuzjami i przejęciami oraz prawem pracy.


Corporate Finance

Controlling i raportowanie zarządcze

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań wspierających budowanie i usprawnienie strategii długo i krótkookresowej naszych Klientów.

Wspieramy naszych Klientów we wdrażaniu koncepcji oraz standardów w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej zgodnych z najlepszymi praktykami rynkowymi (Activity BasedCosting, KPI, BalancedScorecard). Uczestniczymy w tworzeniu budżetów oraz dostarczamy dedykowane raporty zarządcze, które pozwalają na monitorowanie realizacji budżetów i odchyleń, kontrolę kosztów oraz rentowności różnych obszarów biznesowych np. produktów, rynków, kontraktów.

Outsourcing dyrektora finansowego

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa pojawia się konieczność zatrudnienia profesjonalisty, który zajmie się zarządzaniem finansami. Jednak w fazie rozwoju, zatrudnienie pełnoetatowego dyrektora nie jest nieopłacalne. Właśnie do takich, rozwijających się przedsiębiorstw dedykowana jest oferta outsourcingu.

PRETIOS  wspiera swoich Klientów w zarządzaniu dostarczając usługę outsourcingu dyrektora finansowego wykonywaną przez doświadczonego i skutecznego dyrektora finansowego.Doing Business in Poland

WPROWADZANIE ZAGRANICZNYCH  FIRM, PRODUKTÓW I USŁUG NA RYNEK POLSKI

Etap I

Badania oraz przygotowanie analiz na temat rynku w Polsce

Analizy atrakcyjności lokalizacji;
Analizy rynkowe;
Badania konkurencji;
Badania marketingowe (PAPI, CATI, CAPI, FGI);
Badania opinii publicznej;
Studia branżowe / desk research;
Analizy zagrożeń;
Określenie perspektyw rozwojowych;
Biznes plany;
Analizy zagrożeń rynku klienta;
Analizy finansowe;
Budowa i organizacja struktury firmy;
Budowa nowychcmodeli biznesowych;
Określenie misji i opracowanie strategii rozwojowej firmy;
Określenie perspektyw rozwojowych firmy;
Studia wykonalności projektów;
Wskazanie i implementacja optymalnych form działalności.


Etap II

Identyfikacja potencjalnych partnerów/ dystrybutorów / klientów oraz nawiązanie z nimi relacji handlowych


Obejmuje nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami chcącymi nawiązać z Państwem współpracę. Na tym etapie zostanie przedstawiona potencjalnym partnerom opis Państwa celów i zaangażowania na polskim rynku oraz udzielanie dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. W ramach tego etapu wyselekcjonowani potencjalni partnerzy, których wstępna deklaracja współpracy zostanie oceniona jako atrakcyjna zostaną umówieni na spotkanie z Państwem we wspólnie ustalonym miejscu.Grupa PRETIOS  na potrzeby spotkań, w których będzie brać udział, oddaje do dyspozycji sale konferencyjne zarówno w swoim biurze w Szczecinie oraz w Warszawie.

Etap III

Wsparcie organizacyjno-prawno-księgowe:

rejestracja;
lokalizacja;
współpraca z urzędami i instytucjami ( sąd, ZUS, urząd skarbowy);
organizacja spotkań i świadczenie usług doradczych w negocjacjach;
wsparcie przy uzyskiwaniu i kompletowaniu dokumentacji pod koncesje i niezbędne pozwolenia pod konkretną działalność.

Grupa PRETIOS  zapewnia pomoc licencjonowanego biura rachunkowego, doradztwa podatkowego oraz  radcy prawnego w trakcie trwania współpracy. Jesteśmy w stanie uzyskać dla Państwa niezbędne zgody, pozwolenia i certyfikaty a także zastrzeżenie wzorów przemysłowych.

Etap IV

a) Wsparcie przy organizacji struktur personalnych firmy

Doradztwo w trakcie budowania zespołu;
Szkolenia specjalistyczne.

b) Wprowadzanie produktów i usług


Analizy atrakcyjności lokalizacji;
Analizy rynkowe;
Badania konkurencji;
Badania marketingowe (PAPI, CATI, CAPI, FGI);
Badania opinii publicznej;
Studia branżowe / desk research;
Analizy zagrożeń;
Badania ilościowe i jakościowe satysfakcji klienta;
Dobór kanałów dystrybucji;
Ustalenie polityki cenowej.