Podatkowo – prawna obsługa przedsiębiorstw należących do grup międzynarodowych
Biuro Rachunkowe
Kadry i płace
Audyt Finansowy
Doradztwo Podatkowe
Kancelaria Prawna
Corporate Finance
Doing business in Poland
Siedziba w Warszawie
ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 46/64
03-982 Warszawa
ul. Elektoralna 12A/94
02-139 Warszawa
Tel. +48 22 114 09 19
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Biura w Szczecinie
Piastów Office Center Budynek B,
IV Piętro, ul. Piastów 30
71-064 Szczecin
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Tel. +48 91 404 05 60
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Audyt finansowy to raport i analiza finansowa przedsiębiorstwa, wycena jego majątku oraz ocena perspektyw jego rozwoju. PRETIOS dostarcza niezbędnej wiedzy dotyczącej kondycji majątkowej oraz finansowej Spółki, będących podstawą dla kluczowych decyzji biznesowych.
Badanie sprawozdań finansowych, przegląd jak również sporządzanie sprawozdań finansowych wykonywane są przez doświadczonych ekspertów, gwarantujących zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami, przedstawiając rzetelnie obraz przedsiębiorstwa.

Oferujemy doradztwo i konsultacje w zakresie:

opracowania zakładowych planów kont;
aktualizacja wyceny składników majątkowych;
pomoc w przejściu z ustawy o rachunkowości na MSR/MSSF;
przygotowanie wzorców sprawozdań finansowych;
ocena zgodności systemu finansowo-księgowego z wymogami ustawy o rachunkowości;
dostosowanie systemu finansowo-księgowego do potrzeb jednostki;
automatyzacja sporządzania sprawozdań finansowych;
przegląd, analiza i ocena ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości lub systemu sprawozdawczości;
wdrożenie sytemu ERP.