SERVICEYDELSER INDENFOR BOGHOLDERI
Outsourcing af bogholderiet
Betjening af kapitalgrupper
Registrering og ændring af selskaber
ERP systems
videregivelse af dokumenter
PERSONALEADMINISTRATION OG LØNREGNSKAB
TILSYN OG RAPPORTERING
Outsourcing af bogholderiet

Vi har en omfattende erfaring med at føre bogholderi samt skatteregnskab for selskaber, enkeltmandsvirksomheder samt interessentskaber. 

Vores serviceydelser i forbindelse med outsourcing af bogholderiet indbefatter alle de af selskabet fastsatte processer i forbindelse med bogholderiet, eller en udvalgt del heraf, i særdeleshed:


udarbejdelse af handlingsplan og procedurer i forbindelse med overdragelse af dokumentation;
Gennemførelse af bogføring og skatteregnskab;
dokumentation i forbindelse med momsregnskab;
udarbejdelse, implementering og opdatering af virksomhedens kontoplaner;
udarbejdelse af finansielle rapporter (balance, resultatopgørelse, likviditet);
udarbejdelse af selvangivelse;
bogføring og dokumentation af anlægsaktiver; 
verificering af formel regnskabsdokumentation til bogholderiet;
udarbejdelse af årligt skatteregnskab;
aflægning af rapporter til offentlige myndigheder (fx. statistiske, valutamæssige);
forhandling af kontrakter;
Repræsentation af kunden overfor skattemyndigheder og kontrolinstanser.

Betjening af kapitalgrupper

I næsten 10 år har vi rådgivet firmaer som virker i Tyskland og på de skandinaviske markeder, hvor vi har tilbudt regnskabsydelser, så som outsourcing af bogholderi og lønregnskab, såvel som ydelser dedikeret til deciderede kapitalgrupper.  Ved anvendelse af den erfaring som ligger i vores personale kan vi tilbyde serviceydelser på højeste plan.

Vi tilbyder:


opbygning og standardisering af kontiplaner for selskaber i kapitalgrupper;
outsourcing af bogholderiet og lønregnskab;
implementering af procedurer for afslutning af perioderapporter;
forberedelse af rapporter (IFRS/IAS) og koncernbalance;
understøttelse af processerne for centralisering af rapporteringen og tilsyn, i overensstemmelse med bedste markedspraksis (Activity Based Costing, KPI’s, Balanced Scorecard);
samarbejde med de finansielle afdelinger i udenlandske filialer;
dokumentation af transferpriser;
arbejde på kundens egne programmer, også ERP-systemer;
deltagelse i opbygning af en finansiel strategi.

Registrering og ændring af selskaber

Vi understøtter forretningsudvikling gennem udarbejdelse af  businessplaner og budgetter, men vi hjælper også med at oprette og registrere virksomheder.  PRETIOS hjælper med at vælge den optimale organisationsform og tilpasning af de lovgivningsmæssige aspekter, udarbejdelse af statutter, optimal beskatningsform og registrering i relevante institutioner, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser.

Vi påtager os registrering af følgende enheder:


afdelinger af udenlandske selskaber;
interessentskaber;
kommanditistselskaber;
kommanditist-aktieselskaber;
selskaber med begrænset ansvar;
aktieselskaber.


ERP Systems

Vi arbejder både på egne programmer og på systemer som leveres af kunden.  I forbindelse med samarbejdet med vores kunder har vi haft mulighed for at gøre brug af sådanne software-redskaber til bogføring og finansstyring som : ERP Microsoft Navision (NAV), SAP ERP, Citrix, Exact i Ramzes og mange andre.


videregivelse af dokumenter

For at effektivisere vores samarbejde med kunden accepterer vi forskellige metoder til videregivelse af dokumenter.

Traditionelle former:

videregivelse af dokumenter ved anvendelse af postvæsnets tilbud (Poczta Polska, InPost osv.);
videregivelse af dokumenter ved anvendelse af kurerfirmaer;
personlig levering af dokumentationen til kontoret;
andre, som kunden måtte foreslå

HovedsideTilbudTeamPrislisteKarriereKontakt