SERVICEYDELSER INDENFOR BOGHOLDERI
Outsourcing af bogholderiet
Betjening af kapitalgrupper
Registrering og ændring af selskaber
ERP systems
videregivelse af dokumenter
PERSONALEADMINISTRATION OG LØNREGNSKAB
TILSYN OG RAPPORTERING
Outsourcing af bogholderiet

Vi har en omfattende erfaring med at føre bogholderi samt skatteregnskab for selskaber, enkeltmandsvirksomheder samt interessentskaber. 

Vores serviceydelser i forbindelse med outsourcing af bogholderiet indbefatter alle de af selskabet fastsatte processer i forbindelse med bogholderiet, eller en udvalgt del heraf, i særdeleshed:


udarbejdelse af handlingsplan og procedurer i forbindelse med overdragelse af dokumentation;
Gennemførelse af bogføring og skatteregnskab;
dokumentation i forbindelse med momsregnskab;
udarbejdelse, implementering og opdatering af virksomhedens kontoplaner;
udarbejdelse af finansielle rapporter (balance, resultatopgørelse, likviditet);
udarbejdelse af selvangivelse;
bogføring og dokumentation af anlægsaktiver; 
verificering af formel regnskabsdokumentation til bogholderiet;
udarbejdelse af årligt skatteregnskab;
aflægning af rapporter til offentlige myndigheder (fx. statistiske, valutamæssige);
forhandling af kontrakter;
Repræsentation af kunden overfor skattemyndigheder og kontrolinstanser.
 HovedsideTilbudTeamPrislisteKarriereKontakt