Podatkowo – prawna obsługa przedsiębiorstw należ‘cych do grup międzynarodowych
Biuro Rachunkowe
Kadry i płace
Audyt Finansowy
Doradztwo Podatkowe
Kancelaria Prawna
Corporate Finance
Doing business in Poland
Siedziba w Warszawie
ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 46/64
03-982 Warszawa
ul. Elektoralna 12A/94
02-139 Warszawa
Tel. +48 22 114 09 19
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Biura w Szczecinie
Piastów Office Center Budynek B,
IV Piętro, ul. Piastów 30
71-064 Szczecin
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Tel. +48 91 404 05 60
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl

Biuro rachunkowe w Warszawie

Kancelaria PRETIOS oferuje usługi księgowe oraz podatkowo - prawne już od 1997 roku. Nasz‘ specjalnoťci‘ jest outsourcing usług księgowych, kadrowo-płacowych, wsparcie podatkowe oraz prawne. Prowadzimy Kancelarię, które ma swoje oddziały w Warszawie oraz Szczecinie.

Szczycimy się długoletni‘ współprac‘ z naszymi Klientami, którzy dzięki indywidualnemu podejťciu do ich potrzeb obdarzaj‘ nas swoim zaufaniem. Mamy satysfakcję, że dokładamy swoj‘ mał‘ cegiełkę do ich sukcesów.

Kancelaria PRETIOS

Wieloletnie doťwiadczenie sprawia, że jesteťmy partnerem godnym zaufania. Ogromn‘ satysfakcję sprawia nam fakt, że możemy przyczynić się do Państwa sukcesów, oferuj‘c indywidualne podejťcie do potrzeb, wymogów oraz oczekiwań Klientów.

PRETIOS profesjonalne usługi księgowe

Bardzo istotne s‘ dla nas pozytywne relacje z Klientami. Staramy się budować długoletnie więzi, które opieraj‘ się na wzajemnym zrozumieniu, a także elastycznym podejťciu do potrzeb naszych partnerów. Nasza misja to spełnianie wszelkich oczekiwań oraz wspólne poszukiwanie optymalnych rozwi‘zań dla Klientów korzystaj‘cych z naszych usług ťwiadczonych przez nasze biuro rachunkowe posiadaj‘ce oddziały w Warszawie i Szczecinie.

PRETIOS rozwi‘zania informatyczne dla biznesu

Pracujemy na systemach finansowo-księgowych Klienta oraz własnych poprogramowaniach klasy ERP o funkcjonalnoťci zapewniaj‘cej przekazywania danych podatkowych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów - za pomoc‘ JPK czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zapraszamy Państwa do współpracy, w ramach której będziemy d‘żyć do obniżenia zobowi‘zań podatkowych.